BACK TO EXPLORE

VIZ Card : Take a friend to get VIZ Card

1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2562

Take a Friend to get VIZ Card เพียงชวนเพื่อนมาสมัคร VIZ Card รับทันทีต่อที่ 1 รับ VIZ POINTS 1,000 คะแนนต่อที่ 2 รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน)

สิทธิ์มีจำนวนจำกัด, จำกัดสิทธิ์ 500 สิทธิ์ตลอดรายการ
เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 658 2222จุดรับสมัคร VIZ Card
- VIZ Lounge ชั้น G, Siam Center
- VIZ Lounge ชั้น G, Siam Discovery
- Information Counter ชั้น M, ICONSIAM


เงื่อนไข :
1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม) มาแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียวกัน ไม่รวมร้านค้าจาก Paragon Department Store, Gourmet Market, Food Hall, Power Mall และ 7-11)
2. สำหรับสมาชิก VIZ CARD ที่ทำการแจ้งสิทธิ์และแสดง SMS จาก VIZ CARD เท่านั้น
3. สิทธิ์แลกรับของรางวัลสำหรับสมาชิก VIZ CARD เพื่อรับสิทธิ์
   3.1 ต่อที่ 1 : คะแนน VIZ Points 1,000 คะแนน
     · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน/ แคมเปญ
     · รับคะแนน VIZ Points จำนวน 1,000 คะแนน
     · จำกัดจำนวน 500 รางวัล/ เดือน/ 4 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม)/ ตลอดรายการ
   3.2 ต่อที่ 2 : บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 200 บาท
     · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน/ แคมเปญ / ใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไป)/ 4 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม)
     · รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ
     · จำกัดจำนวน 500 รางวัล/ เดือน/ 4 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม)/ ตลอดรายการ
4. สมาชิก VIZ CARD ต้องแสดง SMS ที่ได้รับมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์
5. เงื่อนไขบัตรชมภาพยนตร์เป็นไปตามที่ Major Cineplex กำหนด
6. ทางศูนย์การค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของสมนาคุณ
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
8. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก
9. สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
10. การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองเท่านั้น
11. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือ มอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
12. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ SMS จาก VIZ CARD + ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการชวนมาสมัคร VIZ CARD และ เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
13. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
16. พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่า, พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย
17. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ VIZ Lounge
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
20. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด