BACK TO EXPLORE

สมัคร VIZ Card วันนี้ รับทันที! บัตร M GEN IMAX

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 62

เดินวันสยามบ่อย ๆ พกบัตรสมาชิก VIZ Card ใบเดียวคุ้มเลย เพราะมีสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นมากมายที่มอบให้สมาชิก VIZ Card เท่านั้น แล้วยิ่งถ้าใครสมัครบัตรในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายนนี้ ไม่ว่าจะเป็น VIZ White Card หรือบัตร Titanium Card รับทันที! บัตร M GENERATION IMAX

· สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัตร VIZ White Card  เพียงเตรียมใบเสร็จที่มียอดซื้อตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป  (1 ใบเสร็จขึ้นไปภายในวันเดียวกัน) ก็มาสมัคร VIZ Card พร้อมรับบัตร M GENERATION IMAX กันไปได้เลย! จำกัดเพียง 500 สิทธิ์แรกเท่านั้น

· สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัตร Titanium Card พร้อมมีใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน) ก็มาสมัคร VIZ Card พร้อมรับบัตร M GENERATION IMAX ไปดูหนังสนุกต่อได้เลย! จำกัดเพียง 500 สิทธิ์แรกเท่านั้น

*ลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครบัตร M GENERATION IMAX ได้ที่เคาน์เตอร์จุดบริการสมาชิก M-Generation โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ หรือเพียงกรอกข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.majorcineplex.com/mgen-mcash/main/register

จุดสมัคร :

1. VIZ COUNTER ชั้น G SIAM CENTER

2. VIZ COUNTER ชั้น G SIAM DISCOVERY

3. ตู้ SMART KIOSK ที่ SIAM CENTER, SIAM DISCOVERY และ SIAM PARAGON**

**ในกรณีสมัครที่ตู้ Smart Kiosk ลูกค้าต้องนำ Barcode ที่ได้รับมาแสดงที่ VIZ COUNTER ชั้น G SIAM CENTER หรือ VIZ COUNTER ชั้น G SIAM DISCOVERY เพื่อรับสิทธิประโยชน์

เงื่อนไขแคมเปญ :

1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า ONESIAM เท่านั้น (โดยไม่รวมร้านค้าในโซน Department Store / Food Hall / Gourmet Market / Power Mall ของห้างสรรพสินค้า) มาแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียวกัน

2. เฉพาะสมาชิกใหม่ VIZ Card เท่านั้น

3. สิทธิ์แลกรับของสมนาคุณมีดังนี้

  3.1 สำหรับสมาชิก VIZ White Card

   · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน/ ใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไปภายในวันเดียวกัน)/ ศูนย์การค้า, จำกัดสิทธิ์รวม 500 รางวัล/ 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)

   · รับบัตร MGEN IMAX 1 ใบ

  3.2 สำหรับสมาชิก Titanium Card

   · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน / ใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไปภายในวันเดียวกัน)/ ศูนย์การค้า, จำกัดสิทธิ์รวม 500 รางวัล/ 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่) รับบัตร MGEN IMAX 1 ใบ

  3.3 รับบัตรสมาชิกสิทธิพิเศษ MGEN IMAX 1 ใบ

4. เงื่อนไขการใช้บัตรสมนาคุณ

   · ลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครบัตร M GENERATION IMAX ได้ที่เคาน์เตอร์จุดบริการสมาชิก M-Generation โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ หรือเพียงกรอกข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.majorcineplex.com/mgen-mcash/main/register

   · บัตร M GENERATION IMAX มีระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียน

   · บัตร MGEN IMAX ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5. เงื่อนไขของสมนาคุณเป็นไปตามที่ MGENERATION กำหนด

6. การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองเท่านั้น

7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น

8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)

9. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดได้

10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ร้านทอง, ร้านค้าในโซน Department Store / Food Hall / Gourmet Market/ Power Mall ของห้างสรรพสินค้า, ร้าน Uniqlo, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด

11. สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด

12. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก

13. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด อันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า

16. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแรกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ MGEN IMAX:

1. รับส่วนลดพิเศษเมื่อชมภาพยนตร์ ในโรง IMAX

   · ส่วนลด 50 บาท ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโซฟา) ที่ IMAX สาขา พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต และ ไอคอน ซีเนคอนิค

   · ส่วนลด 30 บาท ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโซฟา) ที่ IMAX สาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

   · รับสิทธิส่วนลดเทียบเท่าบัตร M GEN Regular สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ฯ

2. รับสิทธิ์ซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่งรับฟรี 1 ที่นั่ง ทุกวันจันทร์โรงภาพยนตร์ IMAX

   · สำหรับการชมภาพยนตร์ในโรง IMAX ทั้งในรูปแบบ IMAX 2D และ IMAX 3D ในเรื่อง และรอบเดียวกัน

   · เฉพาะที่นั่ง Premium Seat และ Privilege Seat เท่านั้น

   · จำกัด 1 บัตร / 1 สิทธิ์ / 1 วัน

   · ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษสำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง

3. รับสิทธิ์ซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่งรับฟรี 1 ที่นั่ง ทุกวันอังคารโรงภาพยนตร์ 4DX

   · สำหรับการชมภาพยนตร์ในโรง 4DX ในรูปแบบวันอังคาร

   · ตั๋วหนังทั้ง 2 ที่นั่ง ต้องชมในรอบเวลา และ วันเดียวกัน

   · จำกัด 1 บัตร / 1 สิทธิ์ / 1 วัน

   · ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษสำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง

4. รับสิทธิชมภาพยนตร์ในวันเกิดฟรี 1 ที่นั่ง

   · สำหรับการชมภาพยนตร์ในโรง IMAX ทั้งในรูปแบบ IMAX 2D และ IMAX 3D

   · เฉพาะที่นั่ง Premium Seat เท่านั้น

   · จำกัด 1 บัตร / 1 สิทธิ์ / 1 วัน

   · เริ่มได้รับสิทธิ์ 1 เดือน หลังจากการสมัคร

5. เมื่อสะสมคะแนนรวมได้ 100 คะแนน สามารถแลกตั๋วหนัง IMAX ฟรี

6. เงื่อนไขการใช้บัตรเป็นไปตามที่ทาง MGENERATION กำหนด

7. เงื่อนไขการใช้บัตรเป็นไปตามที่ทาง MGENERATION กำหนด สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์