BACK TO EXPLORE

กรุงเทพมหานคร Shopping Festival

26 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2563

ส่วนลดสูงสุด 90% จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

- ลดแรงครั้งใหญ่ 90% ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
- พร้อมพบกับ โปรโมชั่นพิเศษจัดเต็ม กับส่วนลด On Top, สินค้า One Price, Buy1Get1 และมุมสินค้าราคาพิเศษ ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ (วันที่ 26-28 มิ.ย. 3-5 ก.ค. 10-12 ก.ค. 17-19 ก.ค. 24-26 ก.ค. และ 31 ก.ค. – 2 ส.ค.) เวลา 16.00น. เป็นต้นไป ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

รายละเอียดร้านค้าและโปรโมชั่นที่ร่วมรายการ คลิก


ช้อปครบตามยอดซื้อ แลกรับ Siam Gift Card

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ* มูลค่า 400.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
  (จำนวน 100 สิทธิ์/วัน, รวมจำนวน 3,800 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ* มูลค่า 1,000.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
  (จำนวน 100 สิทธิ์/วัน, รวมจำนวน 3,800 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก Tier ยอดซื้อ, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ

*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้ามาแลกรับ SIAM GIFT CARD ตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION แต่ละศูนย์การค้า
2. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่จุด REDEMPTION
3. SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น และ SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
4. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 เท่านั้น
6. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
10. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
11. ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์,ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์,กูร์เมต์ มาร์เก็ต,ฟู้ด คอร์ท,ฟู้ด ฮอลล์,การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) และขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
12. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
13. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด Redemption แต่ละศูนย์การค้า
17. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


ช้อปครบ 800,000 บาท/วัน รับบัตรจอดรถรายปี Siam Paragon

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ และพารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ครบ 800,000 บาท ภายใน 1 วัน (ใบเสร็จจากพารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป) รับบัตรจอดรถรายปี Siam Paragon (สิทธิ์นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์) จำกัด 500 สิทธิ์ท่านแรกเท่านั้น ลงทะเบียนรับบัตรจอดรถที่จุด Redemption Counter สยามพารากอน ชั้น M Stardome

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับบัตรจอดรถรายปี Siam Paragon
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ สยามพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ครบ 800,000 บาท ภายใน 1 วัน (จำกัดใบเสร็จที่รวบรวมจากพารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป) ลงทะเบียนรับบัตรจอดรถรายปี Siam Paragon
2. สิทธิ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันลงทะเบียนรับสิทธิ์
3. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ /ตลอดรายการ, จำกัด 500 สิทธิ์ท่านแรกเท่านั้น
4. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้
5. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
6. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดได้
8. ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) และขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
9. ใบเสร็จที่ร่วมรายการนี้แล้ว ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของศูนย์ฯได้
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุด REDEMPTION บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับบัตรจอดรถไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ บัตรจอดรถที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

รับบัตรกำนัลและเครดิตเงินคืนสูงสุด 23 % จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (26 มิ.ย.63 – 2 ส.ค.63)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

** - เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตที่จุด Redemption

อ่านรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตอื่นๆ ภายในศูนย์เพิ่มเติมได้ที่รายการ Credit Card Day (1 มิ.ย.63 – 11 ส.ค.63)