BACK TO EXPLORE

SIAM CENTER & SIAM DISCOVERY SNEAKER KILLER

SIAM CENTER & SIAM DISCOVERY SNEAKER KILLER สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ครบ 5,000.- ขึ้นไป แลกรับ 500 VIZ Coins* ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

SIAM CENTER & SIAM DISCOVERY SNEAKER KILLER
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ครบ 5,000.- ขึ้นไป แลกรับ 500 VIZ Coins*
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

ร้านที่ร่วมรายการ
สยามเซ็นเตอร์
• ACTIFF
• ADIDAS
• BOY LONDON
• DICKIES
• DR.MARTENS
• JD SPORTS
• NIKE
• OWNDAYS
• UNDER ARMOUR
• VANS

สยามดิสคัฟเวอรี่
• ADIDAS
• CONVERSE
• HOOPS STATION
• LACOSTE
• THE NORTH FACE
• YEAH! & PALLADIUM
• เคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ : FILA, HOKA, NEW BALANCE, ON, PEAK, REEBOK, SAUCONY, STARWALK

*เงื่อนไข
1. จำกัดสูงสุด 400 VIZ Coins / สมาชิก / วัน, จำนวน 1,500 สิทธิ์/ตลอดรายการ
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เท่านั้น
3. รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อแลกรับเพิ่ม VIZ Coins ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ Redemption Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
4. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
5. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ,ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับ VIZ Coin เฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิตและเซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
8. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
9. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
10. ทางศูนย์การค้าไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
11. เจ้าของกิจการร้านค้า และพนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
12. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
14. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่น ๆ ได้
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
16. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com