BACK TO EXPLORE

SIAM CENTER Makeover

มาปลุกพลังเพื่อนหญิง พลังหญิง ควงแขนเพื่อนสาวขี้เหงาสุดเฉา มา Makeover เสื้อผ้า หน้าผม สุดเก๋กัน ที่เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ สยามเซ็นเตอร์ !เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3BY5ogTกติกาการร่วมสนุก:

1.Tag เพื่อน 1 คนใต้โพสต์ พร้อมเขียนเหตุผลว่า ทำไมเธอคนนี้เป็นคนที่ต้องการให้ Siam Center กู้ชีพหรือ Empower ให้ที่สุด
2.สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2565 - 25 สิงหาคม 2565
3.ประกาศผลผู้โชคดี 31 สิงหาคม 2565 ผ่าน Facebook ของ Siam Center

เงื่อนไขการร่วมสนุก:

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกติกาให้ถูกต้องและครบถ้วน
2.ผู้ชนะจะต้องแสดงสิทธิ์และตัวตนผ่าน Siam Center Facebook ภายในวันที่ 3 กันยายน 2565 เท่านั้น
3.ภาพนิ่งและวิดีโอที่เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ
4.ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
5.ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.พนักงานบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
8.ผู้ชนะตกลง เข้าร่วมการ Makeover ตามวัน เวลาที่ตกลง และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯในการถ่าย VDO และภาพนิ่งเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อทาง Facebook, Instagram, TikTok ของ Siam Center