BACK TO EXPLORE

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “ธงชาติไทย” COLORS OF SIAM

COLORS OF SIAM PHOTO CONTEST

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “ธงชาติไทย” COLORS OF SIAMโดยได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
- ประธาณกรรมการ  คุณณัฐ ประกอบสันติสุข
- คณะกรรมการ       คุณอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
- คณะกรรมการ       คุณธรกร สุนทรนันทกิจ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ประเภท กล้องถ่ายภาพ

รางวัลชนะเลิศ : นาย นนทวัฒน์ ฤทธิ์ศรี


ชื่อผลงาน : จิตตไตรรงค์
แนวคิด :
ถ้าคิดย้อนไปในอดีต เรามีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ท่านกอบกู้เอกราช ปกป้องประเทศทำให้ไทยยังเป็นไทยมาถึงทุกวันนี้
สถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆที่ผ่านมา คนไทยได้เผชิญกับปัญหาทางด้านต่างๆมากมาย จนทำให้ต้องเเตกเเยกกัน ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปสักกี่วัน กี่เดือน กี่ปี นอกจากคนไทยจะมีพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเเล้ว ผมเชื่อว่า มีอีกสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นสัญลักษณ์คอยเตือนใจคนไทยอยู่เสมอ นั่นก็คือ \\\ธงชาติไทย\\\" ถึงเเม้ว่าจะเป็นเพียงเเค่ผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนหนึ่ง ที่ติดไว้ตามอาคารบ้านเรือน หรือบางคนติดมันไว้เเค่เพียงประดับตกเเต่งตามอาคารหรู หรือสถานที่ต่างๆให้ดูสวยงาม เเต่มันเป็นมากกว่านั้นมากกว่าที่ใครหลายๆคนคิด


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นาย เอกภพ ตันอนุกูล


ชื่อผลงาน : ทุกสิ่งบนแผ่นดินไทยคือเรา
แนวคิด :
ณ ลานจอดรถกับคนเก็บค่าจอด สีสันตำแหน่งที่เห็นดูสอดคล้องกับธงราวธงไทยด้านบน ทำให้รู้สึกว่า สีสันบนธงชาติไทย ไม่ใช่มีความหมายอยู่บนธงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงทุกอย่างที่อยู่รายร้อมรอบตัวเราด้วย เก้าอี้ขาวเหมือนศาสนาที่เราพักใจพักกาย กระติกน้ำสีแดงเหมือนแผ่นดินที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ หมวกร่มสีน้ำเงินเหมือนสถาบันกษัตริย์คือสิ่งสูงสุดที่ให้ความร่มเย็นแก่ชาวไทย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นาย คธา  หรั่งเล็ก


ชื่อผลงาน : รวมเป็นชาติไทย
แนวคิด :
จุด led เล็กๆช่วยกันเปล่งแสงเสมือนคนไทยรวมกันเป็นชาติไทย

  

ประเภท กล้อง Smart Phone

รางวัลชนะเลิศ : นาย ศรายุทธ สุขเทพ


ชื่อผลงาน : ธงไตรรงค์ยังสะบัดไม่หวั่นไหวแม้ในยามมืดมัว
แนวคิด :
ไม่ว่าสถานการณ์จะมืดมัวเพียงไร........
ธงไตรรงค์ยังสะบัดไม่หวั่นไหวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นาย พูลศักดิ์ เล็กชะอุ่ม


ชื่อผลงาน : สีสันแห่งสายน้ำ สีสันแห่งสยาม
แนวคิด :
สายน้ำเปรียบเสมือนสายใยของคนไทยที่ดำเนินชีวิตคู่กันมาอย่างช้านาน เช่น การเกษตร ค้าขาย การเดินทาง การป้องกันประเทศ รวมถึงประเพณี ศาสนา และพระราชพิธีต่างๆที่เชื่อมโยงกับน้ำเป็นสำคัญ แม่น้ำจึงสะท้อนสีสันแห่งชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ภาพสีของธงชาติไทยที่ไหลปลิวผ่านสายน้ำ เป็นตัวแทนของชาติไทยที่ผูกพันกับแม่น้ำ ลำคลอง ตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน
ดังนั้น เราจึงควรร่วมกันดูแล \\\สีสันแห่งสายน้ำ สีสันแห่งสยาม\\\" นี้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป"


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นาย ศักดิ์ชัย เรือนคำ


ชื่อผลงาน : ด้วยความจงรักภักดี
แนวคิด :
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีในใจไทยทุกคน ด้วยการประดับธงชาติและรูปพระมหากษัตริย์ในทุกๆบ้าน


ขอแสดงความยินดี และ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้