BACK TO EXPLORE

สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ แจกฟรี! Siam Gift Card 200 บาท

20 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64

รับฟรี Siam Gift Card 200 บาท*

(สำหรับซื้อสินค้า 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้า Absolute Siam Store, Aland , Jung Saem Mool, The Selected, The Wonder Room ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และทุกร้านที่รับบัตร Siam Gift Card ในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่)

สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G
ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64

*จำกัด 400 สิทธิ์/วัน/ศูนย์การค้า
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 7 มี.ค. 64 เท่านั้น

*เงื่อนไขการแลกรับ Siam Gift Card
1. Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้า Absolute Siam Store, Aland, Jung Saem Mool, The Selected, The Wonder Room ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และทุกร้านที่รับบัตร Siam Gift Card ในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
2. Siam Gift Card 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
3. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 7 มี.ค. 64 เท่านั้น
4. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์การค้า/ตลอดรายการ, จำกัด 400 สิทธิ์/วัน/ศูนย์การค้า
5. โปรดแสดงบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์แทนได้
6. พนักงานร้านค้าและเจ้าของร้านในศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่, พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด