BACK TO EXPLORE

ONESIAM SuperApp Super Celebration 2022

29 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564สำหรับสมาชิก VIZ ที่ดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp พร้อมผูกสมาชิก
รับฟรี!! 100 VIZ Coins*

พิเศษ!! สำหรับสมาชิก VIZ ใหม่
ดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp พร้อมสมัครสมาชิก VIZ
รับเพิ่ม!! 100 VIZ Coins*

*จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
*จำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ขั้นตอนการรับสิทธิ์:
1. ลูกค้าแสกน QR ในสื่อ
2. ลูกค้าดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลสมัครจนครบขั้นตอนเพื่อผูกสมาชิกสาหรับสมาชิกเดิม และสมัครใหม่
3. เมื่อลูกค้าสมัครกรอกข้อมูลครบสมบูรณ์ จะได้รับ VIZ Coins ฟรี 100 Coins และลูกค้าที่เป็นสมาชิกใหม่ VIZ ได้รับเพิ่มอีก 100 VIZ Coins

- - - - - -

เงื่อนไข:
1. เฉพาะสมาชิกที่ดาวน์โหลดและสมัครหรือผูกสมาชิกระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
2. จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
3. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
4. ลูกค้าจะได้รับ VIZ Coins ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
5. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับแคมเปญโปรโมชั่นดาวน์โหลดอื่นๆ ได้