BACK TO EXPLORE

SIZZLING SUMMER 2022

4 มี.ค. 65 – 24 เม.ย. 65

ช้อปครบตามยอดซื้อ แลกรับ SIAM GIFT CARD*

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD รวมมูลค่ากว่า 8.5 ล้านบาท*


สยามเซ็นเตอร์

ทานครบ 800 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ลูกค้า AIS ทานครบเพียง 700 บาทขึ้นไป (ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ)
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
  และ LOFT Gift Voucher มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Gift Voucher 1 ใบ ที่ร้าน LOFT ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 2,600 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ลูกค้า AIS ช้อปครบเพียง 4,000 บาทขึ้นไป (ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ)
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
  และ LOFT Gift Voucher มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Gift Voucher 1 ใบ ที่ร้าน LOFT ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 100 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 5,200 สิทธิ์ ตลอดรายการ

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/TIER ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ / ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
*LOFT Gift Voucher ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์:
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์


สยามพารากอน

ทานครบ 800 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 2,600 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 700 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 1,400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 80 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 4,160 สิทธิ์ ตลอดรายการ
พิเศษ! วันที่ 10 มี.ค. 65 – 17 เม.ย. 65
รับเพิ่ม Paragon Department Store Cash Coupon มูลค่า 200 บาท**
(สำหรับซื้อสินค้า 3,000.- ขึ้นไป / ใบเสร็จ ภายในพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เฉพาะแผนก ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เท่านั้น ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market และสินค้าไม่ร่วมรายการ)
**จำกัด 6,000 สิทธิ์/ ตลอดรายการ

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/TIER ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ / ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
**จำกัดการแลกรับสิทธิ์ Cash Coupon 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ
**Cash Coupon ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์:
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน


สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
  และ LOFT Gift Voucher มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Gift Voucher 1 ใบ ที่ร้าน LOFT ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 2,600 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 800.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
  และ LOFT Gift Voucher มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Gift Voucher 1 ใบ ที่ร้าน LOFT ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 2,600 สิทธิ์ ตลอดรายการ

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/TIER ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ /ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
*LOFT Gift Voucher ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์:
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%*** จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
***เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร และ ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


พิเศษ!! เฉพาะสมาชิก VIZ Card ที่มี ONESIAM SuperApp

เฉพาะวันที่ 4 มี.ค. 65 – 16 พ.ค. 65
รับเพิ่ม 300 VIZ Coins**** เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 7,000 บาท ขึ้นไป /ใบเสร็จ

****จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 บัตรสมาชิก ตลอดรายการ, จำกัดรวม 2,300 สิทธิ์ ตลอดรายการ
(รวม 4 ศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ไอคอนสยาม โดยไม่ร่วมรายการสินค้าในกลุ่ม FASHION and LUXURY และ ICONLUXE ZONE และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์)

สอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- VIZ Counter ชั้น 1 ฝั่ง Absolute Siam Store สยามเซ็นเตอร์
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
หรือ โทร. 02-111-6161
หรือ email contact@onesiam.com

รายชื่อร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
SIAM PARAGON / FASHION LUXURY ZONE
ALEXANDER MCQUEEN / BALENCIAGA / BOTTEGA VENETA / BOYY / BURBERRY / BVLGARI / CARTIER / CELINE / CHANEL / COACH / DIOR / DOLCE & GABBANA / ERMENEGILDO EGNA / FENDI / GIVENCHY / GUCCI / HERMES / HUGO BOSS / LOEWE / LONGCHAMP / LOUIS VUITTON / MAISON KITSUNE / MCM / MIU MIU / MONTBLANC / MULBERRY / OFF-WHITE / PAUL SMITH / PRADA / SAINT LAURENT / SALVATOR FERRAGAMO

SIAM DISCOVERY
ISSEY MIYAKE


- - - - - - - - - - - -

*เงื่อนไขช้อปครบตามยอดซื้อ แลกรับ SIAM GIFT CARD
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. สำหรับสิทธิพิเศษสมาชิกเอไอเอส และเอไอเอสไฟเบอร์ ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ โดยนำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาสแกน QR CODE หรือกดรับสิทธิ์ พร้อมแสดงข้อความตอบกลับต่อหน้าพนักงาน เพื่อแลกรับสิทธิ์ที่จุด REDEMPTION ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ TIER ยอดซื้อ /วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ TIER ยอดซื้อ/ตลอดรายการ, ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
4. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรับบัตรที่จุด REDEMPTION
5. SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  SIAM GIFT CARD มูลค่า 700 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 1,400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
6. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
7. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 65 เท่านั้น
8. LOFT GIFT VOUCHER มูลค่า 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/GIFT VOUCHER 1 ใบ ที่ร้าน LOFT ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 65 เท่านั้น เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ระบุบน GIFT VOUCHER
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
10. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION

**เงื่อนไขช้อปครบตามยอดซื้อ แลกรับ PARAGON DEPARTMENT STORE CASH COUPON 200 บาท
1. เมื่อช้อปที่ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในวันเดียวกัน ตามยอดซื้อที่กำหนด
2. แสดงใบเสร็จเพื่อแลกรับสิทธิ์ ณ บริเวณจุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
3. จำกัดการรับ CASH COUPON 1 ใบ / 1 ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 6,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
4. CASH COUPON 200 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ครั้งถัดไป ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ เฉพาะแผนก DEPARTMENT STORE เท่านั้น ยกเว้น POWER MALL, GOURMET MARKET, สุรา/WINE CELLAR, FOOD HALL, TAKE HOME, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและ เด็กเล็ก สูตร 1 สูตร 2, สินค้าไม่ร่วมรายการ, ช่องทางMONLINE.COM, M CHAT & SHOP, CALL TO ORDER
5. จำกัดการใช้ CASH COUPON 1 ใบ / 1ใบเสร็จ / 1แผนก
6. CASH COUPON หมดเขตการใช้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก CASH COUPON ให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ CASH COUPON ที่ชำรุด หรือสภาพไม่สมบูรณ์
9. กรณีคืนสินค้าหลังหมดเขตการใช้ CASH COUPON ไม่สามารถรับส่วนลดที่เกิดจากการคืนสินค้าได้
10. กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของห้างฯ เป็นที่สุด
11. เงื่อนไขการใช้ CASH COUPON เป็นไปตามที่ระบุด้านหลัง CASH COUPON ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้

*/**เงื่อนไขรวม
1. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
2. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
3. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
4. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
5. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
6. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
7. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
8. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
9. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
11. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

****เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย
• จำกัด 300 VIZ Coins / สมาชิก / ตลอดรายการ
• จำกัด 2,300 สิทธิ์ ตลอดรายการ/ รวม 4 ศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ไอคอนสยาม
• เฉพาะยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 – 16 พฤษภาคม 2565 เฉพาะร้านค้าภายในศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยาม เท่านั้น โดยไม่ร่วมรายการสินค้าในกลุ่ม FASHION and LUXURY และ ICONLUXE ZONE และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้นและต้องไปสะสมยอดซื้อ 7,000 บาท ขึ้นไป/ ใบเสร็จ ภายในวันและภายในศูนย์การค้าที่กำหนด ที่ VIZ Counter เพื่อรับ VIZ Coins โดย 300 VIZ Coins จะ upload ให้กับสมาชิกภายในวันถัดไป
• จุดสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น 1 ฝั่ง ABSOLUTE SIAM STORE สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือ VIZ INFORMATION COUNTER ชั้น G และชั้น M ไอคอนสยาม
• เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
• ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
• จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
• ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ลูกค้าที่รับโปรโมชั่นอื่นๆแล้วสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้
• พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
• ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com
• รายชื่อร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
  • ICONSIAM / ICONLUXE ZONE
  ALEXANDER MCQUEEN / BALLY / BOTTEGA VENETA / BVLGARI / CARTIER / CELINE / CHRISTAIN LAUBOUTIN / COACH / DIOR / DOLCE & GABBANA / FENDI / GUCCI / HERMES / HUGO BOSS / KWANPEN / LONGCHAMP / LOUIS VUITTON / MCM / MICHAEL KORS / PATEK PHILIPPE / PRADA / SAINT LAURENT / SALVATORE FERRAGAMO / TIFFANY & CO. / VERSACE
  • SIAM PARAGON / FASHION LUXURY ZONE
  ALEXANDER MCQUEEN / BALENCIAGA / BOTTEGA VENETA / BOYY / BURBERRY / BVLGARI / CARTIER / CELINE / CHANEL / COACH / DIOR / DOLCE & GABBANA / ERMENEGILDO EGNA / FENDI / GIVENCHY / GUCCI / HERMES / HUGO BOSS / LOEWE / LONGCHAMP / LOUIS VUITTON / MAISON KITSUNE / MCM / MIU MIU / MONTBLANC / MULBERRY / OFF-WHITE / PAUL SMITH / PRADA / SAINT LAURENT / SALVATOR FERRAGAMO
  • SIAM DISCOVERY
  ISSEY MIYAKE